top of page

QUI SOM

Els fins de l’Associació són:

 

L’ obtenció, captació i/o distribució per a la posterior donació per a fins socials de calçat d’anteriors temporades sense sortida en el mercat i que han quedat en estoc en mans de comerciants i fabricants del sector (el “Calçat Social”).

L’Associació es crea amb la voluntat d’assumir un paper responsable i actiu en la nostra societat, responsabilitzant i conscienciant als comerciants i productors del gremi, per tal de donar una segona oportunitat a aquell calçat que queda en estoc sense sortida mitjançant la seva donació als grups socials més desafavorits. El Calçat Social que es pretén recuperar i lliurar s’ha de cenyir a unes premisses: calçat confortable, pràctic, sense taló, resistent i durador que serveixi a persones amb pocs recursos en el seu dia a dia. Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

Crear un sistema de captació, distribució i entrega del Calçat Social a partir de la col·laboració amb institucions, ONGs i entitats similars amb participació a arreu del món, amb recursos i mitjans per tal de gestionar i fer arribar tot aquest calçat a les persones que realment ho necessiten.

 

Portar a terme varies campanyes de comunicació i publicitat per arribar a totes les sabateries, distribuïdors i fabricants. Les campanyes de comunicació, es portaran a terme a través de tots els mitjans possibles i a les xarxes socials, utilitzant portals informàtics que en generin una gran difusió, així com aquells altres mitjans que es considerin oportuns. Quan escaigui, l’Associació podrà subscriure acords de col·laboració amb empreses i entitats de tota índole en el marc de l’objecte de l’Associació.

 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Contacta amb nosaltres:

info@lets-walk.com

Troba'ns: 

Rambla, 1

17600 Figueres

© 2017 by Associació Let's Walk - Sabates pel Món

bottom of page